Jest to symbol zastępczy subdomeny strony-internetowe.biznes-system.com